~

[PR]̍L3ȏXVȂߕ\Ă܂B
z[y[WXV24Ԉȓɕ\ȂȂ܂B

BG ? 2

21.06.2014, ?
BG ? 2

? ? ?LA ?? B ? GP G? ?? A, A?M ?A M?? ? ? CM ? (M? ?, JE ??) thenikov ? C?? ??.

?? B H ? ?? ? ?Z ?C ? ??? ?Z ?C ?G?.

?M-K, ? ? 8:36:32 ??AH @A? ? .

??Q ?@M @, ?@JE R, ?? ?? ? ??D ?I ?K , ??? ??, ???? A?, ? ??

?C@JEM ??G ? , ??G G? ??? ?? , 5 ( ? ? ??M? ? A ? - ? ?, ?I?

I ?? ?M ? ?C?/em> - @?M ???D ?? ?? - ???@?? I? ? @? ? ??, ? , @ ?? palazzo Bovara E ? A ?.

?, ? ? ?? ? ?/em> D@? ?? ? ? IM B@Z B@K. H C? ?/em> D? @ ?C ?? I , ?? ?, @ , ? ?E C @ C - D?LH ??? JA?.

? A ? C?? ?? ? D ? C ?? ?, ?? ?? ???

G CM C?, ?? 5I ???? ? ?- ?G ?? ? Z G ?? DJ? ? ? ?C ,,,, C , ,,,,,, U, ? ,,,,,, .

@ ? , @ AJ? A ? Q ? , ? ??? ?? ?A ?? ?, ? ?? D ?? ?@Z ?? L ??

? ?? D?? @Z? ? C C? ??? ?? ? C? M ?? D ?? [? ?/a> B? M ? ????: ? ? ?? ? (JC ? D BA ??

G ?? ?Z ?FC, ? ?? ? ??)) ? ?A? ? ?? QD, ?.

? ? A J? 200 ? C B C ?I 385 C ?H @??M? ? G ?C ?

@? , ?? @ R ? @? ?? ?C ? Z C?, Gulluk H H, ??? ???

? ??? E ?? ??G? Q?Z ? ? ?R ?

B BAA? C ??? 1 : A ? ?? , L? J 5 .

? ? ??? G ? Z ?-C? C ? A C KCA M ? ? ??A ? IM ? ?/a> ? ? ?A.

? ? ?? ?: ?? Q H? D?? D? 30 ?G ? ? ?? ?.

? ? M @? ?? M? ? ? @??M ? DJ? D? ?? ?R. ? ?M JA , ? ? ??G @Z ??

??? @ ?A ?? @?, ? ? -? D ? @LB ?G? ? C?K ? ?-?H J? (14 M? 10 Z AA ??, ? ?? ? ??A?Z C ?G? (404 000.

?? ? ? L ??? - ??/span> ? ? ? ? ?? ? ? ?GB ? [ ??? CG ?D aqlabayadii ?C.

Esch ? , ? C - M D , ? M? H @M (B@M QD) M ???.

, ?/strong> D?B @A K Q, ? G? @M ? ? ??.

?L ?M ?? J ?? ?? ??M ( ? ? K. K @AA ?? @M? ? ?? ???? JE BM? A? ?.

? A ? ?? G 4, ? ? ? ?A? ? A, , ? ?«BG ? 2»

 1. Elen ??
  ?, C ice ?? @? ??? I??B ?? ?? ?: 7, 2, 0- ?E?? ?? tirec ??. @A ? M, ? C ?Z ?C? ? ? J, . P ? C ? ?? ? ??A ? ? Z M?? M ??, ? Dorma - @Z M?? B?? @ D ?? G? D B? @?? M ? R D D?B ?, ? ???
 2. LEZGINCHIK ??
  AD ???G ?A), ?CZ ? M-?? ?, ? ? ? L ?? ?D ?K ?Q JCH ?? ? 2 ? @? ?? ?? ? ? 2 ?M ?? ?G? ??? A ? ?P?? AA ? C?G Looga ?@?? ? ?Z Z ??QA. AJ ? , ? A @?? ?? ? G? D ? 2 ? K?R. E ? ?R ?? A ? G Esch ?B???.
 3. KATANCHIK38 ??
  FG E sHYSH RbShRYmEYuH YuYShzHbvTYu bYaRYmEle HBV, ? 2 R SHCHYYUTSHEYU T bYuYuvTHvbvTgoyH YuYaShbREShSh SaYuioal, ?A ? ? ? ? ?G? JB, ??, ?A? ? B A ? ?? G ? 2 ? ??, ?B, M? ?B . ? ?? L, @ ??. @ J? L EA?Z ? EA? DK C JE D?? C ? @??M, ? . AK ID, K C? ? ?? ?? DJ? ?R C C? ?? ?Z ? ? ?? ?[ ??A. F? D?? C ? ?@ ? ? ?G? J? ?? C D, ?? - QD ? M? QD? . ? ??M ? ? ? , C.
 4. Koketka ??
  ? ? ? ? ? ? ? H ? ?? ? ??G?, ? "A" ?L ? C? ? 2 D ?? IG? ??? . B?G, ? ?? ?? ? ? 2 @? @? A ?, ? ?? ?M ? ? D@? ?? G @M, D?? - ? D@? ?A M? D? CZ ?A M? ?? H , C JE ?? ? C?? M? solo, @ C ? ??K, ? , ?? AG ?? ??.
 5. qlobus_okus ??
  R :) ?? , ? ? ? ?K, ?B ? C ? ?? 10 ?B M ?? ? ? M ??? ?? ? I ?B ??, ? ?, @?, ?D ? D@? ?Z, ?L ?Z, A ??Z ? ? ? ?? C JH @? CK . ?, ??G ? ? (? ?, ??A?
 6. TeK_BiR_GeCe ??
  ?L ? @ BM 2016 J?C? ?K? ? ? 5-9 8 2015, J? ?? kumyadu ? ? ?Z , ? ? ??? @ ? ??. : ? ? D@? ?? ?Q? ? 2 ? ?? C?, ? ?I?. ?I? ? ? CM A - ? Z C ? A, ? ? ?? ? , ? ??? AG ???? ??. ?H.
 7. 5555555 ??
  300 ? C CM ? Z 3 ? C ? JC ? ??? ? ? , ? C ? ?? ??, D?? C B ? ?L. , ? ??G? ? M ?? ? ??